Veřejné projednání dopravní situace na Kostelci 15.10.2018, 17:00 hod.